Note 9
Skyldige offentlige avgifter

2022:BLUE:20212020
Forskuddstrekk skatt31 986 08629 632 99127 564 381
Skyldig arbeidsgiveravgift400 279404 042461 009
Påløpt arbeidsgiveravgift av avsetning feriepenger242 006203 852228 827
Utgående mva.3 71977328 201
Sum skyldige offentlige avgifter:BLUE:32 632 09030 241 65828 282 418