Note 3
Kundefordringer

Kundefordringer2022:BLUE:20212020
Kundefordringer til pålydende4 885 5724 094 2322 952 302
Avsetning til tap på kundefordringer-2 235 000-2 140 000-1 400 000
Sum kundefordringer2 650 5721 954 2321 552 302

Det er foretatt en avsetning for tap på fordringer som er basert på fordringer som er forfalt med over 90 dager, da disse anses som usikre.