Note 4
Andre fordringer

Kortsiktige fordringer2022:BLUE:20212020
Påløpne refusjoner sykepenger57 000354 00069 101
Forskudd pensjonsutbetalinger00148 331
Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader554 043740 8391 368 431
:BLUE:Sum andre kortsiktige fordringer611 0431 094 8391 585 863