Note 15
Annen driftskostnad

2022:BLUE:20212020
Lokaler og inventar3 636 4873 667 7473 678 554
Kontorrekvisita, tlf., porto m.m.1 133 4841 053 2961 232 815
IT-kostnader12 379 3589 036 2575 072 091
Tap av fordringer355 664412 355157 725
Endring i avsetning tap av fordringer95 000740 000910 000
Øvrige driftskostnader3 584 704936 453847 022
Sum annen driftskostnader:BLUE:21 184 69715 846 10711 898 208

2022:BLUE:20212020
Tapsført pensjonspremie593 02582 568126 170
Tapsført pensjonskrav77 559329 78784 508
Innkommet tidligere tapsførte fordringer-314 9190-52 953
Sum tap av fordringer355 664412 355157 725