Note 2
Anleggsmidler

ProgramvareDatautstyrInventarSum
Anskaffelseskost pr. 01.01.2248 985 1171 197 075550 28850 732 481
+ Tilgang kjøpte anleggsmidler4 462 0134 462 013
:BLUE:= Anskaffelseskost 31.12.2253 447 1301 197 075550 28855 194 494
Av- og nedskrivninger pr. 01.01.2219 046 1501 056 456353 82420 456 430
+ Årets ordinære avskrivninger7 482 082103 54782 1897 667 818
:BLUE:= Av- og nedskrivninger pr. 31.12.2226 528 2321 160 003436 01328 124 248
:BLUE:= Bokført verdi 31.12.2226 918 89837 073114 27527 070 246
Økonomisk levetid7 år3 år7 år-

Avskrivningsplanen har tatt hensyn til antatt levetid for programvaren. Den egenutviklede programvaren inkluderer portalløsninger for rederier og sjømenn, saksbehandlersystem og dokumenthåndteringssystem. I tillegg inkluderer denne posten økonomisystem, Business Intelligence-verktøy, arkivsystem mv. Det har ikke vært noen endringer i estimert levetid i 2022.