Note 5
Investeringer i finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi

AntallAnskaff. kostUrealisert avkastningBalanseført verdi pr. 31.12.22Virkelig verdi pr. 31.12.22
Obligasjon Norge
Alfred Berg Obligasjon:IN:344 802,3040 474 286-1 548 27938 926 00738 926 007
Danske Invest Norsk Obligasjon Inst A:IN:38 146,6040 736 062-1 773 27038 962 79138 962 791
Nordea Obligasjon III:IN:40 601,6640 375 888-1 398 17438 977 71538 977 715
Obligasjon Global
AXA Global Sustainable Aggregate I NOK:IN:499 893,2748 632 294-4 911 62843 720 66643 720 666
Dimensional Global Short Fixed Income NOKH:IN:3 733 334,0738 200 000-2 434 66035 765 34035 765 340
Payden Global Short Bond Fund NOK:IN:358 175,2339 654 070-1 138 12638 515 94438 515 944
RobecoSAM Global Green Bonds NOKH:IN:142 439,6313 995 000-2 313 52611 681 47411 681 474
T. Rowe Price Global Aggregate Bond Fund NOK:IN:500 953,0348 208 251-4 690 46143 517 79043 517 790
Aksjefond Norge
Alfred Berg Gambak:IN:241,72678 900 0002 691 05111 591 05111 591 051
Arctic Norwegian Value Creation D:IN:6 727,1012 500 000-1 348 26511 151 73511 151 735
Danske Invest Norske Aksjer Inst I:IN:1 282,369 079 4652 489 35611 568 82111 568 821
KLP AksjeNorge Indeks S:IN:4 630,2814 266 6522 750 36217 017 01417 017 014
Aksjefond Global
AKO Global Long-Only USD Class D1:IN:6 973,5010 000 000-988 2079 011 7939 011 793
CT Responsible Global Equity Class I:IN:27 883,289 722 450-977 5118 744 9398 744 939
KLP AksjeVerden Indeks S:IN:29 787,8228 419 015703 21929 122 23429 122 234
Nordea Stabile Aksjer Global Etisk:IN:3 271,3514 500 0001 146 44715 646 44715 646 447
SGA Global Equity Growth Fund Class L:IN:9 285,8912 000 000-1 654 14510 345 85510 345 855
Stewart Investors Global EM Sust VI Acc EUR:IN:265 163,686 300 000-151 0566 148 9446 148 944
T. Rowe Price Global Value I10:IN:96 294,9912 000 954718 44112 719 39512 719 395
Pengemarked
Danske Invest Norsk Likviditet Inst. A :IN:25 601,8325 505 403-21 26725 484 13625 484 136
Storebrand Likviditet:IN:2 345,0923 482 315-25 31223 457 00323 457 003
Sum:BLUE:-496 952 104-14 875 012482 077 095482 077 095

Kredittrisiko i MPKs portefølje er definert som risiko for at utsteder av obligasjoner skal misligholde betaling av renter og hovedstol. MPK ønsker en lav kredittrisiko i porteføljen, og har dermed valgt en relativt høy andel statsobligasjoner.

Likviditetsrisiko vil være risikoen for at MPK ikke får solgt seg ut av en gitt investering på et gitt tidspunkt. Porteføljen består av aksjefond, obligasjonsfond og pengemarkedsfond, som normalt har relativt høy likviditet.

Investeringsstrategien tillater en aksjeandel på 30 %. Markedsrisikoen og tapspotensialet er således moderat.

MPK har et eget reglement for forvaltning av fondet, fastsatt ved kgl.res. av 30.november 1995

Realisert avkastning Realisert avkastning på solgte fond (påløpte renter ved kjøp og salg)Utbytte på finansielle eiendelerKursdifferanser Endring urealisert gevinst/tap
Obligasjon Norge
:IN:Alfred Berg Obligasjon268 795-1 315 212
Danske Invest Norsk Obligasjon Inst A:IN:880 500-1 828 585
Nordea Obligasjon (III):IN:703 099-1 412 725
Obligasjon Global
AXA Global Sustainable Aggregate I NOK:IN:91 518-4 994 919
Dimensional Global Short Fixed Income NOKH:IN:-2 378 567
KLP Obligasjon Global II:IN:-
Payden Global Short Bond Fund NOK:IN:23 109-1 351 251
RobecoSAM Global Green Bonds NOKH:IN:20 273-2 333 601
T. Rowe Price Global Aggregate Bond Fund NOK:IN:65 809-4 542 719
Aksjefond Norge
Alfred Berg Gambak:IN:-695 868
Danske Invest Norske Aksjer Inst :IN:32 525-774 092
KLP AksjeNorge Indeks II:IN:-2 925 185
Klp AksjeNorge Indeks S:IN:14 7242 750 362
Arctic Norwegian Equities Class D NOK:IN:92 322-1 251 905
Aksjefond Global
AKO Global Long-Only USD Class D1:IN:-1 510 667
BMO Responsible Global Equity Class I:IN:-624 259
KLP AksjeVerden Indeks II:IN:-3 301 868
KLP AksjeVerden Indeks S:IN:36 227703 219
Nordea Stabile Aksjer Global Etisk:IN:101 088531 270
SGA Global Equity Growth Fund Class L:IN:-1 741 869
T. Rowe Price Global Value I10:IN:20 435356 867
CT Resposible Global Equity Class I:IN:112 69818 014-977 511
Stewart Investors Global EM Sust VI Acc EUR:IN:-151 056
Pengemarked
Storebrand Likviditet:IN:357 610-12 172
Danske Invest Norsk Likviditet Inst. A:IN:379 842-16 048
:BLUE:Sum112 6982 790 554315 336-29 798 361