Note 7
Egenkapital

Reguleringsfond
Pr. 31.12.2021432 284 600
Pr. 01.01.2022:BLUE:432 284 600
Årets resultat83 549 301
Pr. 31.12.2022:BLUE:515 833 901

Reguleringsfondet er regulert i § 14 i lov om pensjonsordning for arbeidstakere til sjøs:
Overskudd i regnskapsåret legges til reguleringsfond. Underskudd dekkes av reguleringsfondet. For øvrig fastsettes regler for forvaltning av reguleringsfondets midler av Kongen med Stortingets godkjenning.