Presentasjon av styret

Finn Melbø

Styrets leder

Tidligere administrerende direktør i Statens Pensjonskasse

Utdannet cand.polit. og cand. paed. ved Universitetet i Oslo. Melbø har lang erfaring som leder i både kommunal og statlig sektor. Fra 1993 til 2002 var han avdelingsdirektør i Arbeids- og administrasjonsdepartementet. I 2003 ble han ekspedisjonssjef i arbeidsgiverpolitisk avdeling i Fornyings- og administrasjonsdepartementet, der han arbeidet til 2008. Han var administrerende direktør i Statens pensjonskasse fra 2008 til 2020.

Tor Kristoffersen

Styremedlem

Regionleder for Fjord1, representerer NHO Sjøfart

Utdannet ved Sjøkrigsskolen, operativ samfunnsfaglig linje. Har vært ansatt hos Fjord1 siden 1997 og har tidligere hatt ulike roller innenfor HR-området. Representerer rederienes organisasjoner.

Hellen Solhaug

Styremedlem

Rådgiver hos Norsk Sjømannsforbund

Utdannet cand. mag. fra Universitetet i Oslo og Norges kommunalhøgskole. Har vært ansatt hos Norsk Sjømannsforbund siden 1998, og har tidligere vært ansatt i det som i dag heter NAV Internasjonalt. Spesialområde er pensjon, personskadeerstatning og skatt. Representerer arbeidstakernes organisasjoner.

Hege Ajer Petterson

Styremedlem

Advokat

Advokat i arbeidsgiveravdelingen i Norges Rederiforbund. Hege har vært ansatt i Rederiforbundet siden 2005 og har juridisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo (2002) med sjørett og selskapsrett som valgfag, og hun har også vært vitenskapelig assistent ved Nordisk institutt for sjørett.

Trond Løfgren

Styremedlem

Seniorrådgiver hos Norsk Sjøoffisersforbund

Bachelor i nautikk. Har vært ansatt hos Norsk Sjøoffisersforbund siden 2013 og har tidligere jobbet som styrmann hos Wilh. Wilhelmsen ASA. Representerer arbeidstakernes organisasjoner.

Finn Melbø

Styrets leder

Tidligere administrerende direktør i Statens Pensjonskasse

Utdannet cand.polit. og cand. paed. ved Universitetet i Oslo. Melbø har lang erfaring som leder i både kommunal og statlig sektor. Fra 1993 til 2002 var han avdelingsdirektør i Arbeids- og administrasjonsdepartementet. I 2003 ble han ekspedisjonssjef i arbeidsgiverpolitisk avdeling i Fornyings- og administrasjonsdepartementet, der han arbeidet til 2008. Han var administrerende direktør i Statens pensjonskasse fra 2008 til 2020.

Tor Kristoffersen

Styremedlem

Regionleder for Fjord1, representerer NHO Sjøfart

Utdannet ved Sjøkrigsskolen, operativ samfunnsfaglig linje. Har vært ansatt hos Fjord1 siden 1997 og har tidligere hatt ulike roller innenfor HR-området. Representerer rederienes organisasjoner.

Hellen Solhaug

Styremedlem

Rådgiver hos Norsk Sjømannsforbund

Utdannet cand. mag. fra Universitetet i Oslo og Norges kommunalhøgskole. Har vært ansatt hos Norsk Sjømannsforbund siden 1998, og har tidligere vært ansatt i det som i dag heter NAV Internasjonalt. Spesialområde er pensjon, personskadeerstatning og skatt. Representerer arbeidstakernes organisasjoner.

Hege Ajer Petterson

Styremedlem

Advokat

Advokat i arbeidsgiveravdelingen i Norges Rederiforbund. Hege har vært ansatt i Rederiforbundet siden 2005 og har juridisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo (2002) med sjørett og selskapsrett som valgfag, og hun har også vært vitenskapelig assistent ved Nordisk institutt for sjørett.

Trond Løfgren

Styremedlem

Seniorrådgiver hos Norsk Sjøoffisersforbund

Bachelor i nautikk. Har vært ansatt hos Norsk Sjøoffisersforbund siden 2013 og har tidligere jobbet som styrmann hos Wilh. Wilhelmsen ASA. Representerer arbeidstakernes organisasjoner.